Prangli Rahvamaja rendihinnad

Lisa Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2024 korraldusele nr 110

1. Prangli Rahvamaja üürihinnad

1.1. Rahvamaja üüri hind sisaldab rahvamaja saali, fuajee, väliterrassi, õueala, tualettruumide, pesuruumi, laudade ja toolide kasutust ning saali 1 tunni tasuta ettevalmistusaega.

1.1.1. Kuni 6 tunni ruumikasutuse hind on tunnihinnaga 30 eurot/h;

1.1.2. 6 kuni 12 tunni ruumikasutuse hind on 200 eurot;

1.1.3. 12 kuni 24 tunni ruumikasutuse hind on 400 eurot.

1.1.4. Alates 24 tunnist on ruumikasutuse iga järgnev tund 30 eurot/h.

1.1.5. Ööbimise hinnad:

1.1.5.1. rahvamaja saali põrandal või õuealal telgis 1 inimese 1 öö hind on 8 eurot;

1.1.5.2. rahvamaja 4 inimese toa 1 öö hind on 100 eurot.

2. Prangli laululava üürihinnad

2.1. Laululava üürihind sisaldab laululava varjualuse, väliala ja välitualettide kasutust.

2.1.1. Kuni 6 tunni ala kasutamise hind on tunnihinnaga 30 eurot/h;

2.1.2. 6 kuni 12 tunni ala kasutamise hind on 200 eurot;

2.1.3. 12 kuni 24 tunni ala kasutamise hind on 400 eurot;

2.1.4. Alates 24 tunnist on ala kasutuse iga järgnev tund 30 eurot/h.

3. Seadmete üürihinnad

3.1. Helivõimenduskomplekti kasutamise 12 tunni (päeva) hind on 50 eurot.

3.2. Videoprojektori kasutamise 12 tunni (päeva) hind on 25 eurot.

4. Soodustused

4.1. Rahvamaja ruumide ja laululava kasutamine on tasuta:

4.1.1. Prangli saare kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühingutele koosolekute läbiviimiseks;

4.1.2. Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks; 4.1.3. Tasuta avaliku kontserdi, etenduse või loengu andmiseks;

4.1.4. Prangli saare püsielanikele juubelite pidamiseks alates 50. eluaastast;

4.1.5. Prangli saare püsielanikele matuste pidamiseks.

4.2.Soodustus ei kehti, kui ruumide või laululava kasutamisega kaasneb majandustegevus (tulu pääsmete müügist, osalustasudest vms).

4.3 4.4Soodustus ei kehti punktis 1.1.4.1 ja 1.1.4.2 nimetatud ööbimishindade kohta.
Ruumi kasutaja on soodustuse saamiseks kohustatud Prangli Rahvamajale esitama soodustuse andmiseks tõendavaid dokumente.

Punkti 4.1 mõistete selgituseks:

Prangli saare kogukonna arendamisega tegelevad mittetulundusühingud

(p. 4.1.1) on saare (küla)seltsid ning kohalik kogudus.

Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavad kultuuri- ja haridusprojektid

(p. 4.1.2) – nt volikogu kultuurikomisjoni-, spordikomisjoni-, noorsoo- ja hariduskomisjoni poolt rahastatavad ühekordsed projektid, mille toimumiskohaks on Prangli rahvamaja või Prangli laululava.