Kõige vanem spordipäev Pranglil korraldati aastal 1961.
Sel aastal ühines Pranglil asuv kolhoos „Noor Kaardivägi”, S.M. Kirovi nimelise Kalurikolhoosiga. Raivo Sikemäe, kes töötas kolhoosis ehitusel oli aktiivne kergejõustiklane ja suur spordientusiast. Tema eestvedamisel hakati korraldama Kirovi kolhoosi erinevates osakondades spordivõistlusi. Hiljem sai
temast Kirovi k/k spordiosakonna juhataja. Esimestest spordipäevadest Pranglil võtsid osa ka teiste osakondade inimesed, kuid paari aasta möödudes jäi spordipäev saare oma rahvale. Aladeks olid laskmie, kuuli tõuge, jooks, kaugushüpe.

23.08.1970 aastal oli spordipäeva korraldajaks Prangli külanõukogu liikmed Mati Leppmets ja Urmas Mererand, kes tol ajal oli 23 aastane. Nimetati seda Prangli külanõukogu esivõistluseks. See aasta ja kuupäev pärineb Urmas Mereranna diplomitelt, mille on välja andnud S.M. Kirovi nim. K/K(kalurikolhoosi) spordinõukogu. Tema mäletamist mööda ja tema diplomitelt võib lugeda seda, et võistlus aladeks olid kõrgushüpe, kaugushüpe, granaadivise, kuulitõuge, kettaheide, jooksmine, õhupüssist tulistamine ja võrkpall, kus omavahel võtsid mõõtu Pranglikad ja piirivalvurid. Võistlusi peeti Rätsepamäel, kus noored käisid õhtuti koos võrkpalli mängimas. 1985 aasta diplomilt võib lugeda, et üheks alaks oli veel ka sangpommi tõstmine ja diplomi oli välja andnud Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi Spordiklubi. Osavõtjad kinnitavad, et rikas Kirovi kolhoos pani alati välja uhked auhinnad ja neid oli rohkelt.

1986-88 korraldati Pranglis 3 päeva kestvaid suvepäevi, kus toimusid kontserdid ja esinesid isetegevuslased. Laupäev oli spordipäev. Mängiti võrkpalli, toimus köievedu ja erinevad mängud lastele. Õhtuti olid rahvamajas peod, mis kestsid hommikul kella 7.00-ni . Esinesid tuntud ansamblid ja Allan Roosileht tegi videodiskot. Rahvamaja juhatas siis Kalle Erm.

1982- 2012 aastani, kokku 30 aastat, korraldas Prangli saare spordipäevi Tiia Tamm, kes oma ametilt oli tol ajal Kirovi kolhoosi erinevate osakondade spordimetoodik. Osakonnad asusid Neemes, Loksal, Kakumäel, Omedul jne ning loomulikult ka Pranglis. Viimsi valla taasiseseisvumisel sai Tiia Tamme ametinimetuseks Viimsi valla sporditöö kordinaator ja Prangli Spordipäeva korraldas ta ikka edasi. Sel ajal oli üheks alaks veel ka odavise, kuid spordipäeval armastati ka kangemaid karastusjooke tarbida ning odavise muutus vähe ohtlikuks, rääkis Tiia.

Kõige populaarsem ala on läbi aastate olnud laskmine. Laskevõistluse protokollid olid 70 -ndatel aastatel olnud väga pikad, osa võttis oma 70 inimest. Õhupüssist võisid lasta kõik: nii mehed, naised kui ka lapsed.
Hiljem lasti juba pärisrelvadest, Lool, vanal piirivalve laskeplatsil. Nüüd on üle 20 aasta laskevõistlust läbi viinud Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond, Avo Aljase eestvedamisel. Lisaks laskmisele airsoft relvadest toimub sel laupäeval veel ka haavatukandmine, vikingi kirve viskamine ja granaadi täpsusvise.
Taas peetakse võistlusi Rätsepamäel ja aladeks on hoota kaugus, kummikuvise, 30 m ja 60 m jooks, kuulitõuge ja laste viskevõistlused. Palliväljakul peetakse jalgpalli turniiri ja visatakse korvi vabaviskeid. Viimased kolm aastat on aidanud Prangli Spordipäeva korraldada Viimsi Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Marika Seppor, kes ise tuli Kirovi spordikooli tööle kergejõustiku treenerina 1978 aastal ehk ta on Viimsis sporditööd teinud 44 aastat. 2022 aastal pälvis soprdipäev, südamega korraldatud ürituse eest, Viimsi valla tänukirja.

Prangli Spordipäeva juhend

 1. Prangli Spordipäeva eesmärk ja ülesanded:
  1.1 Eesmärk:
  ● Kujundada Prangli saare mainet.
  ● Propageerida sportlikku eluviisi.
  1.2 Ülesanded:
  ● Pakkuda sportlikku- ja kultuurilist meelelahutust Prangli saare elanikele ja külalistele.
  ● Jätkata Prangli spordipäeva üle 60 aasta kestnud traditsiooni.
  ● Selgitada välja iga ala kolm parimat spordipäeval läbiviidavatel spordialadel.
 2. Aeg, koht ja spordialad:
  2.1 Prangli Spordipäev toimub Prangli saarel iga aasta augustikuu teisel nädalavahetusel. Sel aastal toimub spordipäev 12.08.2023.
  2.2 Võistlused toimuvad korraga kolmes kohas:
  ● Rätsepamäel (vanal spordiplatsil)
  ● Prangli Rahvamaja vastas oleval spordiväljakul
  ● Prangli Rahvamaja õueala

2.3 Rätsepamäel toimuvad spordialad:
● 30m jooks
● 60m jooks
● Hoota kaugushüpe
● Kuulitõuge
● Kummikuvise
Loetletud alad viiakse läbi erinevates vanustegruppides.
Lastealal toimuvad samuti erinevad sportlikud mängud
2.4 Spordiväljaku alad:
● Jalgpalliturniir (5-liikmelised võistkonnad)
● Korvpalli vabavisked (erinevad vanusegrupid)

2.5 Prangli Rahvamaja õuealal:
Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond korraldab sõjalis-sportliku meeskondliku (4 liiget)
mitmevõistluse neljal alal:
● Laskmine airsoft relvadest
● „Haavatu kandmine“
● Vikingikirve viskamine
● Granaadi täpsusvise

 1. Ajakava:
  10:30 – Spordipäeva lipu heiskamine Prangli Rahvamaja ees
  10:40 – Jalgpalli meeskondade registreerimine
  11:00 – 16:00 – Kõikide spordialade toimumise aeg
  19:00 – Autasustamine Prangli Rahvamajas
  21:00 – 01:00 – Spordipäeva pidu Prangli rahvamajas. Tantsuks ans.“ Laine“. Pilet 10 eur ja
  pensionäridele 5 eur.
 2. Juhtimine:

4.1 Spordipäevade korraldamist ja juhtimist teostab Prangli Rahvamaja koos Viimsi
Vallavalitsusega. Võistluste tehniline läbiviimine lasub Prangli Rahvamaja poolt moodustatud
kohtunikekogul.
4.2 Läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistlejate registreerimist ja enne
võistluste algust kohapeal.
4.2 Osa võivad võtta kõik soovijad.
4.3 Välja selgitatakse 3 parimat omas vanuseastmes.
4.4 Kõik osalejad saavad Viimsi valla diplomi ja meene.
4.5 Osavõtumaks puudub.
4.6 Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab spordipäeva spordialade
kohtunikega.
4.7 Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
4.8 Informatsioon spordipäeva kohta asub kodulehel: https://pranglirahvamaja.ee/